Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung

URI http://uri.gbv.de/terminology/amh_datierung/
Notation amh_datierung
Definition Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum: Datierung
Sprachen de
Oberste Begriffe dat0039 Urgeschichte
dat0041 Mittelalter
dat0002 Eisenzeit
dat0048 Neuzeit
dat0054 Datierungen
dat0055 Undatiert
dat0040 Frühgeschichte
publisher Archäologisches Museum Hamburg – Stadtmuseum Harburg/Helms-Museum
created 2017-09-01
issued 2017-09-01
modified 2022-01-20

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-06-26T22:08:34+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/amh_datierung?properties=%2A 133 ms 1
2022-06-26T22:08:35+02:00 http://api.dante.gbv.de/voc/amh_datierung/top?properties=notation 877 ms 7