DE-MUS-939913 Geologische-Mineralogische Sammlung Hillesheim

URI https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-939913
Notation DE-MUS-939913
Identifier https://uri.gbv.de/organization/isil/DE-MUS-939913
http://lobid.org/organisations/DE-MUS-939913
Definition Burgstr. 20 54576 Hillesheim
KOS isil ISIL-Datei der Deutschen ISIL-Agentur in der Staatsbibliothek zu Berlin
location
publisher International Organization for Standardization (ISO)
created 2022-08-01
issued 2022-08-01
modified 2022-08-01

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-12T10:57:39+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Fld.zdb-services.de%2Fresource%2Forganisations%2FDE-MUS-939913 242 ms 1