DE-He128 Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg, Bibliothek

URI https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-He128
Notation DE-He128
Identifier https://uri.gbv.de/organization/isil/DE-He128
http://lobid.org/organisations/DE-He128
Label Heidelberg Kurpfälzisches Mus
Definition Hauptstraße 97 69117 Heidelberg
KOS isil ISIL-Datei der Deutschen ISIL-Agentur in der Staatsbibliothek zu Berlin
location
publisher International Organization for Standardization (ISO)
created 2022-08-01
issued 2022-08-01
modified 2022-08-01

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-09T16:20:39+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Fld.zdb-services.de%2Fresource%2Forganisations%2FDE-He128 249 ms 1