DE-A102 Bauer + Kirch GmbH

URI https://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-A102
Notation DE-A102
Identifier https://uri.gbv.de/organization/isil/DE-A102
http://lobid.org/organisations/DE-A102
Label Aachen Bauer Kirch GmbH
Definition Pascalstr. 57 52076 Aachen
KOS isil ISIL-Datei der Deutschen ISIL-Agentur in der Staatsbibliothek zu Berlin
location
publisher International Organization for Standardization (ISO)
created 2022-08-01
issued 2022-08-01
modified 2022-08-01

Anfragen an DANTE-API

time URL duration result
2022-08-08T17:32:30+02:00 http://api.dante.gbv.de/data?properties=%2A&uri=https%3A%2F%2Fld.zdb-services.de%2Fresource%2Forganisations%2FDE-A102 220 ms 1