Stadtarchiv Stade

Koordinaten: 53.60214, 9.47757

ISIL: DE-Sta4

Kurzbezeichnung: Stade Stadtarchiv

Adresse

Johannisstr. 5
21682 Stade

Stadtarchiv@stadt-stade.de

Tel: +49 4141 4 01-460

Katalog

Libraries of the Municipal Archives Stade, Stade Museums and Stade Preachers' Library

Schnittstellen

unAPI-key
opac-de-sta4
SRU
http://sru.k10plus.de/opac-de-sta4